Wat valt er allemaal onder valbeveiliging?

Valbeveiliging is een vak apart. Binnen de bouw is het een heel belangrijk onderdeel. Als je op hoogte hoogten moet werken, is het essentieel dat je ervan uit kan gaan dat je goed vastzit en je vrij en comfortabel kan bewegen. Daar zijn verschillende producten voor op de markt, zoals veiligheidsharnassen en de bijbehorende accessoires. Ook zijn er wettelijke verplichtingen om veiligheidsproducten aan te schaffen op het moment dat er boven de 2.5 meter gewerkt moet worden. Een val vanaf deze hoogte kan immers voor flink letsel zorgen.  Maar valbeveiliging houdt niet op bij de dingen die een werknemer zelf kan dragen. Er zijn ook manieren om de kans op een val te verminderen door bepaalde markeringen te plaatsen. Zolang een product of maatregel voorkomt dat iemand valt of daardoor letsel oploopt, kan je ervan uitgaan dat het valbeveiliging is.

Wat voor valbeveiliging is er allemaal beschikbaar?

Valbeveiliging beperkt zich niet tot veiligheidsharnassen die per persoon aangeschaft moeten worden.  Je kan ook denken aan kooiladders, gevelladders en andere voorzieningen om hoger gelegen punten veilig te bereiken. Anker- en kabelsystemen zijn hier ook geschikt voor. Maar het hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn; ook simpelere manieren zoals markeringen zijn beschikbaar als valbeveiliging. Ook hier zijn verschillende regelgevingen voor.  Je kan voor verdere informatie terecht bij een webwinkel of bedrijf die deze producten aanbiedt. Zij zullen je verder kunnen helpen met de eisen die gesteld worden en wat dan relevant of handig en voordelig is om aan te schaffen voor je bouwproject.